Anställa restaurangpersonal: 10 Tips du inte får missa!

Anställa restaurangpersonal: 10 Tips du inte får missa!

För en liten restaurang ägare är det ett stort steg att anställa.

Vad ska man tänka på och vilka lagar är det som gäller? Det innebär även fler fasta kostnader, tid som ska avsättas för att lära upp samt att låta någon annan ta över ens ansvarsområden. Här får du veta vilka de viktigaste lagarna är samt vad som är bra att tänka på vid en anställning.

När din restaurang växer börjar du kanske fundera på att anställa. Hur får jag tag i rätt personal, blir en viktig fråga.
En bra start för den som vill anställa kan vara att se sig om inom det egna kontaktnätet. Kanske har du grannar, släkt eller vänner som kan ge bra tips. Det är också bra att ha kontakt med restaurangskolor som har utbildningar inom just ditt område.
De viktigaste lagarna
1.    Arbetsmiljölagen: Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är Arbetsmiljöverket som kontrollerar att du följer lagen.
2.    Arbetstidslagen: Den ordinarie arbetstiden är högst 40 timmar per vecka och den anställde får normalt inte arbeta mer än 50 timmar övertid per månad och totalt 200 timmar per år. Lagen reglerar även frågor kring sammanhängande ledighet, semester, raster och pauser.
3.    Semesterlagen: Alla anställda har rätt till fem hela semesterveckor per arbetsår. Semesterlönen är minst 12 procent av lönen.
4.    Lagen om anställningsskydd: Lagen reglerar olika anställningsformer, skäl för uppsägning, uppsägningstid och turordningsregler.
5.    Sjuklönelagen: Lagen reglerar anställdas rättigheter och skyldigheter när det gäller sjuklön, sjuklöneperiod, sjukanmälan med mera.
Tänk på det här

• Du kan behöva stöd och hjälp i din arbetsgivarroll. Det kan vara värdefullt att ha en mentor att bolla olika frågor med. Det finns också olika typer av ledarutbildningar att välja mellan.
• Du kan inte förvänta dig att anställda ska vara lika hängivna som du. För dem är företaget inget livsverk.
• Sätt dig in i lagar och regler som gäller för dig som arbetsgivare. Det gör dig bättre rustad när det dyker upp oväntade saker.
• Lyssna på och ta råd från andra, men våga gå din egen väg.
Vi på redaktionen skulle uppskatta det jätte mycket om ni skulle vilja sprida denna informationen:


Share this page via Facebook