Ska jag skriva en CV eller meritförteckning?

Ska jag skriva en CV eller meritförteckning?

CV eller meritförteckning Skillnad mellan CV och meritförteckning

Det är lite delade meningar om vad som egentligen är skillnaden mellan ett CV och en meritförteckning. Dessa begrepp används oftast synonymt och det är inte ovanligt att det står i en platsannons att du ska bifoga CV/meritförteckning.

CV står för curriculum vitae som på latin betyder ”levnadsbeskrivning”. I ditt CV ska du redovisa och beskriva dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som du vill framhålla för en arbetsgivare.

En enklare och mer kortfattad variant av CV är en meritförteckning som oftast bara tar upp dina arbeten och utbildningar samt tidpunkter för dessa.

Använd den modell som du känner att du behärskar bäst. Använd med fördel meritförteckning istället för CV om du känner att du redan förklarat dina meriter på ett bra och tillräckligt uttömmande sätt i ditt personliga brev och inte har behov av att kommentera dem ytterligare. På senare tid har det dock blivit mer vanligt att använda sig av ett CV.

Curriculum vitae – levnadsbeskrivning

Ett CV är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Det finns olika sätt att utforma och strukturera ett CV. Vilket sätt du väljer beror lite på vad du har för meriter, vad du vill göra och vilken tjänst du söker.
Det viktigaste är att ha en enkel och tydlig struktur så att läsaren lätt kan hitta i ditt dokument. Ett CV byggs enklast upp utifrån några bestämda rubriker eller punkter, exempel på sådana kan vara:

 1.     Personuppgifter
 2.     Arbetslivserfarenhet
 3.     Utbildningar
 4.     Kurser
 5.     Övriga meriter
 6.     Språk
 7.     Intressen, familj, fritid
 8.     Personliga egenskaper
 9.     Referenser

Övrig information: resor, datorvana, utmärkelser och föreningsliv
Nämn gärna vad du vill och har för ambitioner med jobbet som du söker

Tips när du skriver ett CV

 • Det är inte nödvändigt att ta med alla studier och jobb du har haft. Ta med det som är intressant för det arbete du söker.
 • Var ärlig när du berättar om vad du har gjort och var beredd att vid en intervju redogöra för eventuella uppehåll i din arbetshistoria
  .
 • Har du haft många kortare anställningar inom samma yrkesområde kan du göra en sammanställning av dessa.
 • Övrig information som kan vara bra att ta med kan till exempel vara fritidsintressen, föreningsuppdrag, resor eller språkkunskaper. Det är saker som visar något av vem du är som person och som hjälper arbetsgivaren att få en helhetsbild av dig.
 • Har du inte så mycket erfarenhet av arbete? Berätta om dig själv, vad du har gjort och vilka intressen du har. Ge exempel på något du har gjort. Skriv varför du tror att du skulle kunna göra ett bra jobb. Har du gjort något som visar att du kan ta ansvar? Har du medverkat i något sammanhang som visar att du kan samarbeta? Har du gjort något som visar att du kan ge service? Ta upp det som du tror arbetsgivaren är intresserad av. Det behöver inte vara arbetslivserfarenhet.
 •  Ta upp dina positiva sidor som kan vara till nytta i jobbet du söker. Ge konkreta och kortfattade exempel på situationer.
 •  Beskriv vad dina olika yrkesroller inneburit i praktiken.
 •  Berätta kort om innehållet i de utbildningar du har gått.
 •  Berätta om dina yrkesmässiga mål och vilka kunskaper du vill utveckla.
 •  Vilket ansvar har du haft? När du skriver ett CV är det bra om du kan ge exempel på arbetsuppgifter du har utfört och vilken roll du har haft.

Har du:
– ansvarat för resultat, budget, personal, utveckling
– haft ett helhets- eller delansvar för något särskilt område
– arbetat självständigt eller i grupp
– planerat arbetet
– tagit initiativ till förbättringar
– producerat något; modeller, tabeller, rapporter, beslutsunderlag, skrivelser, broschyrer?

Meritförteckning

En meritförteckning ska på ett enkelt och överskådligt sätt ge information om din bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper med mera. Ett bra sätt är att bygga upp meritförteckningen runt rubriker. Utöver uppgifter såsom namn, adress och telefonnummer kan rubrikerna vara

Arbetslivserfarenhet
Utbildning
Övriga meriter
Språk
IT-kunskaper

De bör stå i kronologisk ordning med den senaste erfarenheten överst inom varje rubrik.

Källa  Arbetsförmedlingen
Vi på redaktionen skulle uppskatta det jätte mycket om ni skulle vilja sprida denna informationen:


Share this page via Facebook